ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  บริการทางอาชีวอนามัย (Occupational Health Service)

  1.  ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างาน ก่อนกลับเข้าทำงาน ก่อนออกจากงาน (Health Check Up)
  2.  เดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough Survey)
  3.  บริการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
  4.  อบรมความรู้ทางอาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine Lecture)
  5.  อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CardiopulmonaryResuscitation)
  6.  อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid Training)
  7.  บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (Disease Prevention)
  8.  จัดการห้องพยาบาลในสถานประกอบการ (Medical Room Management)

โรงพยาบาลเอส วาย เอช จัดทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พร้อมเครื่องมือที่ครบครันและได้มาตรฐาน ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้างานแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน การตรวจสุขภาพประจำปีถือว่าเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคที่จะเกิดขึ้นจากโรคนั้นได้ตลอดจนสามารถทำให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการยังไม่มาก การตรวจสุขภาพประจำปี จึงสามารถทำได้ทุกท่าน และยังมีประโยชน์ต่อการประเมินสุขภาพอย่างมาก

โรคที่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี ได้แก่
1. โรคโลหิตจาง
2. ความดันโลหิตสูง
3. โรคเบาหวาน
4. โรคไขมันในเลือดสูง
5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. โรคพยาธิ
7. โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
8. วัณโรค
9. มะเร็งชนิดต่างๆ

โรคที่สามารถตรวจพบได้จากสาระข้างต้นเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น หากมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ก็สามารถตรวจพบโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้อีก แม้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปี จะไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะไม่เป็นโรคดังกล่าวในอนาคต แต่ก็เป็นเครื่องประเมินความเสี่ยง และเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพได้อย่างดี นอกจากนี้คุณก็ควรดูแลสุขภาพให้ดี รับประทานอาหารครบหมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพองดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ควบคู่กันไปด้วย  

                          

ต้องการใบเสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปี คลิกที่นี่

 

Visitors: 131,077