เปิดเทอมใหม่ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลสายหยุดบริการหน่วยปฐมพยาบาล และให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19  สำหรับคุณครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 

Visitors: 136,084