รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 6

     ไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิด..เมื่อพูดถึงหน้าฝน ทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่าง น้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิด ยุง เพราะยุงเป็นพาหะที่สร้างโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานาน สามารถเกิดโรคได้ทุกเพศทุกวัย และพบบ่อยในเด็ก โดยโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน และอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้

     ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด ทาง ทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาล เอส วาย เอช ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน , ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 , ผู้นำชุมชน และ ทีมอสม. จึงได้ลงพื้นที่ ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และแนวทางการป้องกัน เริ่มที่พาหะนำโรคคือ ยุงลาย  ที่ชอบวางไข่ในน้ำสะอาด น้ำนิ่งตามภาชนะต่างๆ รอบบ้าน การคว่ำภาชนะหรือใช้ภาชนะที่มีฝาปิด ใส่ทรายอะเบทในจุดที่มีน้ำขัง จะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้

 

          

     

 

Visitors: 136,084