ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน

โรงพยาบาล เอส วาย เอช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
และสอนสุขศึกษาในการดูแลตัวเองให้กับประชาชนผู้สนใจ

Visitors: 136,083